Szkolenia

Wiedza jest kluczem do sukcesu

Szkolenia Google G Suite

Doświadczony zespół trenerów GoCloud, współpracujący ściśle z certyfikowanymi Google Deployment Specialists, Google Certified Admins oraz jedynym w Polsce Google Developer Expert w zakresie Google G Suite od strony transformacji biznesowej, gwarantuje efektywne i adekwatne do potrzeb uczestników szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy. Opracowany wspólnie z pierwszym europejskim partnerem Google, firmą Revevol program szkoleniowy pozwala na zapoznanie się z poszczególnymi usługami wchodzącymi w skład pakietu, a także na praktyczne ćwiczenia z usługami.

Szkolenia standardowe

Oferujemy standardowe szkolenia z G Suite w podziale na moduły Komunikacja i Współpraca, czyli Gmail, Kalendarz, Kontakty, Czaty i Wideokonferencje oraz Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje oraz Formularze.

Szkolenia dedykowane

Szkolenia dedykowane, opracowywane wg potrzeb konkretnej grupy uczestników szkolenia dedykowane, których program jest uzgadniany i dostosowywany przed szkoleniem.

Szkolenia administracyjne

Jako uzupełnienie oferujemy szkolenia dla administratorów pakietu G Suite z zakresu konfiguracji, znaczenia i obsługi funkcji w pakiecie, a także raportowania i alertów w konsoli administracyjnej.

Szkolenia miękkie dla Google Guides i trenerów

Jednym z elementów metodyki wdrożeniowej Google G Suite jest wyodrębnienie tzw. przewodników lub ambasadorów Google w organizacji, tzw. Google Guides. Są to niejednokrotnie osoby posiadające pewien zasób umiejętności produktowych, jednak pozbawione doświadczenia w zakresie przekazywania i dzielenia się tą wiedzą. Ponieważ są one jednak idealnymi kandydatami do rozpowszechniania wiedzy w organizacji, oferujemy Państwu dedykowane szkolenia z umiejętności miękkich dla trenerów i właśnie Google Guides.

Podczas tych szkoleń, uczestnicy poznają podstawy teorii nauczania, a także poznają efektywne mechanizmy przekazywania wiedzy, w praktyce mają okazję zetknąć się z odbiorcami tej wiedzy oraz sprawdzić swoje umiejętności w boju, a także zdobyć doświadczenie pozwalające pozbyć się tremy w codziennej działalności przewodnika lub trenera, w trakcie i po zakończeniu wdrożenia.

Szkolenia Google Google Cloud Platform - Google Cloud Onboarding

Podczas takiego szkolenia, uczestnicy zapoznają się z oferta produktową, zakładają swoje konta w usłudze oraz otrzymują min. 300 a maksymalnie 500 USD kredytu (istnieje także możliwość otrzymania kredytów na POC w ramach organizacji, wg ustaleń indywidualnych) na zapoznanie się z dostępnymi usługami. Uczestnicy tworzą podczas szkolenia przykładowe maszyny w usługach Google Compute Engine, poddają analizie zbiory w usłudze Google BigQuery, opanowują podstawy sztucznej inteligencji przy tworzeniu i wykorzystywaniu mechanizmów uczenia maszynowego w usługach Vision API, Text-to-Speech, itp.

Nasz certyfikowany zespół Architektów Cloudowych, kiedy nie pracuje nad projektami z klientami, zajmuje się wprowadzaniem nowych organizacji w chmurę, organizując szkolenia tzw. Cloud Onboarding, czyli zapoznanie przyszłych użytkowników, DevOpsów i/lub Developerów z dostępnymi produktami i usługami wchodzącymi w skład Google Cloud Platform.

Szkolenia AODocs

Doskonałym uzupełnieniem Dysku Google w organizacji jest rozwiązanie AODocs. W pełni zintegrowane i korzystające z natywnych mechanizmów Google Drive, dodaje warstwę metadanych, pozwalając na tworzenie zarówno prostych repozytoriów plików, emulujących klasyczne dyski sieciowe, jak i w pełnej wersji, pozwala na budowę złożonych systemów obiegu i akceptacji dokumentów, świetnie nadających się do zarządzania projektami, rekordami, akceptacją i opisem dokumentów przechowywanych na Dysku. Podczas szkolenia, uczestnicy nie tylko zapoznają się z dostępnymi mechanizmami i funkcjami systemu, jak i mają okazję sami zbudować repozytoria oraz mechanizmy opisywania i obiegu dokumentów w AODocs.

Szkolenia Smartsheet

Efektywne zarządzanie projektami

Jednym z ciekawszych rozwiązań uzupełniających usługi chmurowe pakietu Google G Suite jest Smartsheet. Jest to usługa zastępująca Microsoft Project Server i pozwalająca na wszechstronne zarządzanie zadaniami, projektami, a także monitorowanie postępu procesów produkcyjnych, stanów magazynowych, itp.

Nasi trenerzy, zajmujący się wdrożeniem narzędzi Smartsheet w organizacji, dzielą się podczas dedykowanych szkoleń wiedzą z zakresu wykorzystania narzędzia, tworzenia interaktywnych raportów oraz łączenia danych pomiędzy wieloma arkuszami. Jednocześnie pomagamy w budowie interaktywnych pulpitów prezentujących dane z arkuszy.

Szkolenia Workplace by Facebook

Kolejnym z oferowanych przez nas pakietów szkoleniowych jest szkolenie z użytkowania aplikacji Workplace by Facebook. Podczas szkolenia, uczestnicy w praktyce poznają mechanizmy dzielenia się informacjami. Co ciekawe, nawet doświadczeni użytkownicy konsumenckiego Facebooka, podczas szkolenia dowiedzą się ciekawych rzeczy i poznają mechanizmy nieobecne w standardowej wersji Facebooka.

Szkolenia MS Office 365

Szkolenia z MSO365 w ofercie partnera Google? Tak, to nie przypadek :)

Z uwagi na dużą rywalizację na rynku pomiędzy rozwiązaniami Google, a Microsoft w zakresie tzw. pakietów produktywności biurowej (office productivity packages), przywiązujemy ogromną wagę do znajomości rozwiązań konkurencyjnych w stosunku do wdrażanego przez nas pakietu Google G Suite. W związku z tym, stale obserwujemy konkurencyjne rozwiązanie, jakim jest Microsoft Office 365. A jak najlepiej poznać konkurencyjne narzędzie? Zgodnie z teorią nauczania (patrz nasza oferta szkoleń miękkich), nie ma lepszego sposobu, niż przekazywanie tej wiedzy innym. Stąd w naszej ofercie rodzynek, w postaci szkoleń w zakresie korzystania z pakietu MSO 365.

Nasze doświadczenie, liczone w setkach przeszkolonych użytkowników dużych i średnich firm potwierdza nasze kompetencje doradcze w zakresie wdrożeń rozwiązań do komunikacji i współpracy.